Tin Vui: Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long Được Bổ Nhiệm Làm Giám Mục Giáo Phận Parramatta

TNCG: Hôm nay 05/05/2016 Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã công bố bổ nhiệm Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Mebourne, làm Giám Mục chính tòa thứ tư của giáo phận Parramatta. Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long là niềm tự hào của người Việt Nam nói chung và của người Việt tị nạn cộng sản nói riêng.

Đức Tổng Giám Mục Denis Hart, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Australia hoan nghênh sự bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha, ngài nói: ‘sau thời gian đảm nhiệm những chức vị lãnh đạo quan trọng trong dòng Phan-xi-cô viện tu, Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long được làm Giám mục Phụ tá giáo phận Melbourne từ năm 2011, ngài đã làm việc như một mục tử tài năng và nhân hậu, Đại diện Tông Tòa và Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo bang Victoria’.

“Chúng tôi hân hoàn chào mừng việc bổ nhiệm ngài làm Giám Mục giáo phận Parramatta, vì biết rằng sự đơn sơ và hồng ân nên giống Chúa Ki-tô sẽ giúp công việc phục vụ ở giáo phận mới của ngài được tốt đẹp”
Đọc Thêm