Một Lễ Tang Với Nhiều Điều Kỳ Lạ

Triết Giang: Sinh tử là chuyện thường ở đời, ai chẳng gặp. Nhưng có một lễ tang vừa xảy ra, tôi thấy có nhiều điều lạ.

Với hơn 500 đoàn viếng của các tổ chức, đoàn hội tôn giáo, xã hội không kể các cá nhân riêng lẻ mà hầu như không có vòng hoa viếng. Ban tổ chức đề nghị không mang vòng hoa đến phúng viếng và việc thực hiện rất tốt. Trên quan tài của người quá cố, chỉ có một đĩa hoa trắng đơn sơ. Nhà nước mấy năm nay vận động rất nhiều để tránh lãng phí và bảo vệ môi trường, thậm chí còn có dự thảo quy định của cơ quan văn hóa, mỗi đám tang chỉ có 6 vòng hoa thay đổi nhau vào viếng nhưng chẳng có đâu thực hiện được. Ban tổ chức tang lễ cũng thông báo rằng, toàn bộ số tiền phúng viếng sẽ được dùng vào quỹ khuyến học cho trẻ em. Vậy là cái chết của người quá cố này sẽ tạo cơ hội cho nhiều em có cơ hội đến trường để thành người có ích cho xã hội. Đúng là cái chết dành cho người sống.
Đọc Thêm

8/3 Chính Quyền Gia Lai Đàn Áp Phụ Nữ Và Trẻ Con

VNWHR: Sáng 7/3/2016, chị Trần Thị Hồng gặp ông Garrett Harkins, tuỳ viên chính trị của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, để trình bầy về việc chồng chị – Mục sư Nguyễn Công Chính hiện nay đang bị ngược đãi và khủng bố tinh thần trong trại giam Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Đọc Thêm